Tarieven & Vergoeding

Fysiotherapie Hogeling heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, uitgezonderd CZ. Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt de behandeling volledig door uw zorgverzekeraar vergoed. In dat geval declareert Fysiotherapie Hogeling rechtstreeks bij uw verzekeraar. U hoeft niets te doen. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van de soort aanvullende verzekering die u heeft.

Als u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft dan ontvangt u een rekening van Fysiotherapie Hogeling.

Personen ouder dan 18 jaar met een chronische aandoening betalen de eerste 20 behandelingen zelf. Indien u een goede aanvullende verzekering heeft worden deze behandelingen vergoed. Na de eerste 20 behandelingen worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Personen jonger dan 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Wanneer blijkt dat er meer behandelingen nodig zijn, vergoedt de zorgverzekeraar ook de volgende 9 behandelingen. Bij een chronische aandoening krijgt u alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar kunt u vinden op www.defysiotherapeut.com

In onderstaand overzicht staan de tarieven. Deze tarieven gelden als de behandelingen niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Tarieven

Zitting Fysiotherapie € 37,50
Toeslag voor behandeling aan huis € 15,00
Screening en intake en onderzoek € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Niet nagekomen afspraak € 25,00